רשת בטיחות (מגן) לעבודה בגובה

עבודה בגובה ושמירה על בטיחות בגובה באמצעות רשת בטיחות לעבודה בגובה

תקנת הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) מגידרה מהי עבודה בגובה:

"עבודה בגובה" – כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול העובד ליפול לעומק העולה של שני מטרים, לרבות עבודה כמור –

(1) המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני.

(2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ -45 מעלות מעבר לגדר או מעקה או משטח עבודה או מדרכת מעבר לפי העניין,

(3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל הרמה או פיגום ממוכן;

בנוסף, קובעת התקנה מהי רשת בטיחות לעבודה בגובה:

"רשת בטיחות –  רשת שתפקידה לבלום נפילת עובד מגובה המותקנת בתוך מבנה או מיתקן, לפי העניין, מתחתיו או סביבו, אשר מעליה מתבצעת עבודה בגובה"

לרשות העובד בגובה עומדים מספר דרכים לשמירת בטיחותו. תקנת העבודה בגובה מחייבת את העובד בגובה להשתמש באחת מדרכים אלו בעת עבודתו בגובה:

1. שימוש בגידור ומעקות – ע"י שימוש בגידור ומעקות תקניים נמנעת נפילת העובד (ובמידה לא מבוטלת גם נפילת ציוד ואביזרים אחרים) ממשטח העבודה עליו הוא עובד בגובה.

2. שימוש במערכות אבטחה לעבודה בגובה – באמצעות שימוש במערכות אבטחה (ובנוסף, מערכות עבודה), העובד מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באמצעות מערכת מניעת נפילה או באמצעות מערכת בלימת נפילה.

3. שימוש ברשת מגן לעבודה בגובה

מהי רשת בטיחות (רשת מגן) לעבודה בגובה

רשת נגד נפילה
רשת נגד נפילה

רשת בטיחות לעבודה בגובה, או כפי שנהוג לאתר אותה "רשת נגד נפילה", הנה מערכת לספיגת אנרגיית הנפילה.

השימוש ברשת בטיחות לעבודה בגובה אינו שכיח כמו השימוש במערכות אבטחה וציוד מגן אישי אחר.

תפקידן של רשתות בטיחות הנו כפול. ביכולתן להגן על העובד בגובה ולבלום את נפילתו (דומה לנפילת לוליין בקרקס המבצע פעלולים על הטרפז) וכן להגן על העובדים או העוברים ושבים שנעים מתחת לאזור הרשת מפני נפילת חפצים מלמעלה.

בד"כ אנו רגילים לראות רשתות הצללה המשתמשות להסתרת הפעילות המתבצעת ועל מנת למנוע פיזור אבק לסביבה. רשתות אלו חלשות מאוד ומאבדות מחוזקן ועמידותם מהר מאוד. רשתות אלו אינן מגינות על העובד בעת נפילה ואינן יכולות להגן בפני נפילת חפצים.

רשת ביטחון תקנית מסוגלת לשאת משקל של עד 1.36 טון למ"ר. עמידות הרשת משתנה בהתאם לעובי החבלים שמהם היא עשויה ולגודל הרשת. בנוסף, רשתות בטיחות עמידות בפני קרינת השמש (UV), כימיקלים שונים, חמצון, רוחות וכו'.

מי רשאי לבנות רשת בטיחות לעבודה בגובה

תקנות העבודה בגובה מחייבות כל עובד גובה לשמור על בטיחות בגובה באמצעות שימוש במערכת אבטחה לעבודה בגובה בעת עבודתו בגובה. בסעיף 8 קובעת התקנה כי כחלופה למערכת אבטחה ניתן לעשות שימוש ברשת מגן לעבודה בגובה וקבועת מי ראשי לאשר תקינות הרשת

"חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה:

8. מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים אחד מאלה:

הותקנה באופן יציב ונאות רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת, על פי תכנון, הנחייה והשגחה של מהנדס אזרחי רשום ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,התשי"ח 1958"

ההרכבה והפירוק של מכלול רשת הבטיחות כולל מערך התמיכות לרשת יעשה ע"י איש מקצוע מיומן ומנוסה. העבודה תתבצע בהתאם לתכנון שנעשה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מומך ובהתאם לתוכניות מוגדרות מראש.

חשוב לזכור כי לאחר נפילת אדם על הרשת או נפילת ציוד כבד יש לבצע בדיקה ואישור מחודש של מהנדס כי הרשת תקינה ובטיחותית

יעילות השימוש ברשת בטיחות לעבודה בגובה

הפתרון בדמות שימוש ברשת בטיחות לעבודה בגובה יעיל הן מבחינת עמידותה בפני תנאי מזג האוויר ותנאי עבודה קשים והן מבחינת היכולת של הרשת להעניק פתרונות במצבים שונים ומורכבים הכוללים הן הגנה על העובדים בגובה והן הגנה על העוברים בקרקע.

השימוש ברשת מגן מייתר את הצורך בשימוש במערכות אבטחה אשר לעיתים מכבידות ומגבילות את חופש התנועה.

התקנת רשת בטיחות

בכדאי להתקין את רשת הבטיחות באופן שיענה על כל דרישות הבטיחות ועל מנת שהרשת תמלא את יעודה ותגן בפני נפילה, יש צורך בתכנון מוקדם. בשלב התכנון המוקדם יש לקחת מידות מדוייקות של המקום שבו עתידה הרשת להיות מותקנת, יש לבצע חישובים באשר לתמיכות הנדרשות אשר נובעות מהעומס העלול להיווצר בעת נפילת עובד. לאחר מכן יש לבצע בדיקה של המרווחים והחיזוקים הנדרשים. לבסוף יש להתקין את הרשת ולהתאימה לגדלים כאמור.

בעת תכנון רשת הבטחון והתמיכה יש לקחת בחשבון, בין השאר, את האלמנטים הבאים:

עומס הרוח

העומס העתיד להיות מופעל על הרשת

משקל עצמי של הרשת

התקינה הנדרשת מרשת הבטיחות

התקינה הנדרשת הנה בהתאם לתקן האירופי EN1263 המגדיר רשת מגן כך:

רשת הנתמכת בחבל תמיכה או אלמנטים נוספים של תמיכה, או שילוב של שניהם לתפיסת אנשים במקרה של נפילה מגובה.

התקן דן בסוג הרשת, בטיבה והחומרים ממנו היא עשויה וכן בנושאים נוספים הקשורים אלמצעי התמיכה, החבלים חוזקה ויציבותה.

 רשת מגן

כללי בטיחות לעבודה עם רשת בטיחות

אסור שבין עמדת העבודה לבין הרשת יהיה עצם כלשהו אשר עלול לפגוע בעובד בזמן נפילתו.
מיקום הרשת חייב להבטיח מרחב מספק לשקיעת הרשת ברגע העובד נופל עליה.

חשוב לזכור כי רשת מגן לעבודה בגובה מאפשרת שמירה על בטיחות בגובה בד בבד עם יעילות ועבודה נוחה בגובה.

להזמנת קורס עבודה בגובה מלא את פרטיך בטופס ואנו נחזור

אליך בהקדם! או ב 03-9190194

[contact-form] [contact-field label="שם" type="name" required="true" /] [contact-field label="טלפון" type="text" required="true" /] [contact-field label="אמייל" type="email" /] [contact-field label="הערה" type="textarea" /] [/contact-form]