סל הרמה למלגזה

דרישות בטיחות בעת עבודה בגובה עם סל הרמה למלגזה

סל הרמה למלגזהסל הרמה למלגזה נועד לאפשר עבודה בגובה באמצעות מלגזה.

עבודה בגובה באמצעות סלי הרמה בכלל וסל הרמה למלגזה בפרט הנה אחד הנושאים הנלמדים בעת ביצוע קורס עבודה בגובה.

אין להרים אדם לביצוע עבודה בגובה באמצעות מלגזה אלא בשימוש בסל הרמה תקני שעבר בדיקת בודק מוסמך

לא כל אביזר יכול לשמש סל הרמה ולא כל מלגזה יכולה לשמש לשם ביצוע עבודה בגובה. ישנם כללים ברורים באשר לסוג המלגזה שיכולה לשמש לשם הרמת אדם. בהמשך אתאר מהם הכללים הנדרשים מסל ההרמה המחובר למלגזה.

מרבית סלי ההרמה מיוצרים לפי הזמנה.

הדרישות  הטכניות הנדרשות מסל הרמה למלגזה נדרשות, בשינויים מסויימים, גם מסל הרמה המחובר למנוף סל להרמת אדם.

חשוב לזכור כי סל הרמה הנו אביזר בטיחות הנדרש לעבור בדיקת בודק מוסמך ולעמוד בקריטריונים הקבועים בתקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות) משנת 1983:

כמות האנשים המותרת והמשקל המקסימלי המותר להעמסה בסל הרמה למלגזה

משקל סל ההרמה ביחד עם שני עובדים ומשא נוסף (ציוד העבודה של העובדים לדוג'), לא יעלה על חמישית מעומס ההרמה של המלגזה כפי שאישר בודק מוסמך. בכל מקרה לא יעלה המשקל המותר על 500 ק"ג.

רצפת סל הרמה למלגזה

שטח רצפת הסל יהיה בין – 60 ס"מ ל – 120 ס"מ בכל כיוון. הרצפה תהייה עשויה מחומר המונע החלקה (לדוג' פח מרוג) בנוסף, חובה שיהיה ברצפת סל ההרמה חור לניקוז מים.

לוחות רגל (סף רגל) של סל הרמה

בדומה לעבודה על פיגום, גם לסל ההרמה נדרש שיהיה סף רגל לאורך כל סל ההרמה. גובהו של סף הרגל יהיה 15 ס"מ מרצפת סל ההרמה.

מעקות סל הרמה

לסל ההרמה נדרשים שיהיו מעקות מכל 4 הכיוונים. בצד התורן גובה המעקה חייב להיות מעל 1.70 מטר מרצפת הסל. בשאר צידי הסל נדרש מעקה מגובה מטר (אזן יד) ובנוסף נדרש גם מעקה ביניים (אזן תיכון) בגובה של 45 ס"מ.

המעקה נדרש להיות עשוי מצינור או חומר קשיח אחר.

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן! או צור קשר 03-9190194

דפנות סל ההרמה

בדפנות הסל יש להתקין מחיצה עשוייה רשת, גודל ריבועי הרשת לא יעלה על 2 ס"מ (על מנת לא לאפשר הכנסת אצבעות), או לחליפין ניתן לעשות שימוש במחיצה מלאה שקופה.

מרחק סל ההרמה מתורן המלגזה

סל ההרמה יצוייד בשני שרוולים אליהם יכנסו מזלגות המלגזה. השרוול יהיה ארוך דיו על מנת לאפשר מרווח של לפחות 10 ס"מ מהתורן והסל.

דלת סל הרמה

בכל סל הרמה תותקן דלת אחת בלבד. לדלת יהיה מנגנון אשר מאפשר פתיחתה כלפי פנים בלבד ולאחר הפתיחה הדלת תיסגר אוטומטית מכוח עצמה כך שתמנע אפשרות של פתיחה מקרית של הדלת.

סל הרמה למלגזה

אחיזת יד בסל הרמה

יש להתקין בסל ההרמה מוטות אחיזה עגולים או מרובעים מחומר קשיח ובחוזק מספיק, בכל צדדיו (למעט בצד התורן). המוט נדרש להיות מותקן כך שיהיה 10 ס"מ מעל המעקה ו – 10 ס"מ פנימה לתוך סל ההרמה. הדרישה הזו נועדה למנוע מצב שבו יפגעו ידי העובד כתוצאה מתזוזת הסל ופגיעה בעצם כלשהו.

נקודות עיגון בסל הרמה

בכל סל הרמה נדרשות להיות נקודות עיגון מאושרות בהתאם למספק העובדים הרשאים לעבוד על סל ההרמה בו זמנית.

לקבלת הצעת מחיר עבור סל הרמה למלגזה, צור קשר 03-9191979

חיבור סל הרמה למלגזה

על השרוולים להיות באורך כל סל ההרמה ובתוספת 10 ס"מ לפחות על מנת לאפשר מרחק של 10 לפחות בין סל ההרמה לבין תורן המלגזה.

השרוולים המותקנים בתחתית סל ההרמה יהיו עשויים צינורות בחתך מלבני שרוחבו לא יהיה גדול מ 5 ס"מ מזה של כל זיז במזלג המלגזה.

השרוול יותקן כך שהדופן החיצוני שלא תהיה במרחק שלא יהיה גדול מ 15 ס"מ פנימה משפת הרצפה הקרובה אליו.

בעת חיבור סל ההרמה למלגזה נדרשים להיות 2 מנגנוני אבטחה או סגירה למניעת ניתוק הסל מהמלגזה. המנגנונים נדרשים להיות בלתי תלויים זה בזה וימצאו כך שהעובד בתוך הסל יוכל לפקח עליהם בעת השהייה בסל. בד"כ מדובר בשני שרשראות ברזל המחברות את הסל לתורן המלגזה.

גובה רצפת הסל כשהוא מורכב לא יעלה על 10 ס"מ מפני המזלג.

מעוניין בקורס עבודה בגובה על מלגזה? לחץ כאן! או צור קשר 03-9190194

שילוט סל הרמה

שלט לסל הרמהעל כל סל הרמה נדרש להיות שלט ברור שבו מצויינים הפרטים הבאים -

מספרו הסידורי של סל ההרמה (במידה ויש יותר מסל הרמה אחד)

מספרי המלגזות אשר יכולות להרים את סל ההרמה (לא כל מלגזה רשאית להרים סל הרמה ובנוסף, המשקל המותר בסל ההרמה נגזר ממשקל המלגזה)

מספר האנשים המותר להרים בסל ההרמה (ולא יותר מ 2 אנשים)

משקלו העצמי של סל ההרמה.

עומס מירבי מותר להרמה

בדיקות נדרשות לסל הרמה

סל הרמה הנו אביזר הרמה הדורש בדיקת בודק מוסמך למכונות הרמה אחת לחצי שנה.

סל ההרמה ייבדק לאבטיח את תקינותו ואת התאמתו לדרישות ואת התאמת סל ההרמה למלגזה.

טרם כל תחילת עבודה עם סל ההרמה נדרש האחראי (או מי מטעמו) לבצע בדיקת תקינות לסל, לבדוק כי המלגזה אכן מתאימה לסל, לבדוק את חיבור הסל למלגזה ולבצע "הרמה על יבש" כלומר, הרמה ללא עובדים על מנת לראות כי ניתן לבצע את ההרמה בבטחה. הבדיקה נדרשת להעשות בנוכחות המלגזן והממונה על הפועלים.

חוזה לשמור על כללי בטיחות בגובה בעת עבודה בגובה באמצעות סל הרמה.

כל עובד בתוך סל ההרמה נדרש לעבור קורס עבודה בגובה בדגש על נושא עבודה בתוך סלי הרמה. גם נהג המלגזה נדרש לעבור קורס עבודה בגובה.

בעת העבודה בתוך סל ההרמה חובה על העובד להיות רתום באמצעות מערכת אבטחה לעבודה בגובה מסוג מניעת נפילה.

אלמנט אבטחה ובטיחות נוסף המיועד לשימוש במלגזות הנו מצלמה אלחוטית למלגזה

תפקידה של המצלמה לאפשר עבודה בטוחה על המלגזה ומתן אפשרות למלגזן לעבוד בבטחון הן לעצמו והן למטען.

בנוסף, השימוש במלצמה מאפשר עבודה יעילה ומהירה יותר

ליצירת קשר: 03-9190194

Technorati Tags: , , , ,


בטיחות בגובה בעבודה על במות הרמה ניידות

בטיחות בגובה באמצעות עבודה בגובה על במת הרמה ניידת

במת הרמה ניידת

במת הרמה ניידת

בישראל, כמו גם בכל העולם, שכיחות השימוש בבמות הרמה ניידות כפתרון לעבודה בגובה גדלה בכל שנה. כמות חברות השכרת במות הרמה בישראל גדלה כל הזמן ויחד איתן גם כמות ההיצע וסוג ההיצע העומד לרשות העבוד בגובה מתרחב.

השימוש בבמות הרמה הופך שכיח יותר ויותר הן משום שמודבר בפתרון יעיל החוסך זמן ושעות עבודה והן משום שמדובר על פתרון המקדם את הבטיחות בגובה שכן זהו אחד במות הרמה הנם אחד הכלים הבטוחים ביותר לשימוש בעת עבודה בגובה.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), מגדירות את העובד על בימת הרמה ניידת כעובד גובה. עם זאת, לשם נהיגה בבמת ההרמה אין די בהסמכה העובד כעובד גובה אלא קיימות חובות נוספות החלות על העובד על במת הרמה, חובות הנובעות מתוך "תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992".

בטיחות בגובה בעת שימוש בבמת הרמה ניידת

עובד על במות הרמה נחשב כעובד גובה כבר מרגע כניסתו למשטח העבודה של במת הרמה (כבר מגובה "0"). כלומר,חובה על העובד להשתמש בציוד מגן אישי (צמ"א) תקין, הכולל רתמת עבודה בגובה הרתומה למערכת אבטחה לעבודה בגובה מסוג מניעת נפילה המקובעת לנקודת עיגון תקנית המיועדת לכך בבמת ההרמה, לחבוש כובע מגן (קסדת עבודה בגובה), לנעול נעלי בטיחות  עם סוליות נגד החלקה ואם העבודה מתבצעת תחת כיפת השמים, להיות בלבוש מתאים. כמובן, שבשל היות העובד "עובד גובה" חובה עליו להיות בעל אישור בתוקף כי עבר הדרכת עבודה בגובה ע"י מדריך מוסמך, דבר אשר ביכולתו להשיג רק בהגיעו לגיל 18. מכאן, שכל עובד על במת הרמה נדרש להיות בגיל 18 לפחות.

בטיחות בגובה והרתמות לבמת הרמה במערכת בלימת נפילה

בטיחות בגובה בעת שימוש בבמת הרמה

חשיבות השימוש במערכת אבטחה מסוג מניעת נפילה בעת שימוש בבמה ולא במערכת אבטחה מסוג בלימת נפילה

לשם שימורה על בטיחות בגובה החוק בישראל קובע כי מערכת האבטחה בעת עבודה על במת הרמה תהייה מסוג מניעת נפילה ולא בלימת נפילה. ההגיון העומד מאחורי דרישה זו נעוץ בכך שבעת נפילת העובד נוצרת אנרגיה העלולה להגיע לכדאי משקל רב מאוד (מאות ואף אלפי ק"ג). אם מערכת האבטחה תאפשר לעובד ליפול מחוץ לבמת ההרמה כאשר הוא רתום לבמה במערכת בלימת נפילה עלולה הבמה להתהפך, ובבמות זרוע, עלול הסל להנתק מהבמה. לכן, ההנחיה הנה להשתמש במערכת מניעת נפילה אשר אינה מאפשרת יציאת העובד ממתחם הסל או הבמה ומונעת את נפילתו החוצה. כן כן, מומלץ כי בעת העבודה (ולכל הפחות) בעת תזוזות הבמה, מערכת העבודה תקוצר ככל שניתן לכיוון נקודת העיגון המותקנת על במת ההרמה וכך תימנע נפילה.

בדיקת במת ההרמה

טרם כל שימוש בבמת ההרמה מחוייב העובד לבצע בדיקה מקדמית של במת ההרמה, במסגת הבדיקה יוודא כי:

במת ההרמה הנה מתקן הרמה ולכן ראשית יש לוודא כי לבמה אישור בודק מוסמך, יש לבצע "הרמה על יבש" ללא עליה על המתקן, במסגרת זו יש לוודא תגובה תקינה של לחצני ההפעלה וידית ההפעלה, ההפעלה תקינה של מערכת ההורדה בחרום, בדיקה כי לא קיימים רעשים חריגים או תזוזות לא מבוקרות, המרכב והצמיגים תקינים, המערכת ההידראולית אינה נוזלת, , במת ההרמה טעונה / יש די סולר.

העובד נדרש לתכנן את מסלול נסיעתו ולוודא כי אין מכשולים העלולים לסכן את נסיעת במת ההרמה.

בנוסף, חשוב מאוד לבדוק כי במסלול הנסיעה אין שיפועים גדולים מידי וכי הקרקע יציבה וחזקה מספיק על מנת לשאת את העומס של במת ההרמה.

הסמכת מפעיל במת ההרמה

בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 במה מתרוממת ניידת הנה "מכונה ניידת" (רכב מנועי שלפי מבנהו מיועדלביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה), אשר הנוהג בה חייב לעבור הכשרה ולהיות בעל רשיון נהיגה מדרגה 01 (רשיון נהיגת לטרקטור) לכל הפחות.

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992, נקבע כי מפעיל הבמה נדרש להיות בגיל 18 לכל הפחות, לקבל הסמכה בדבר הפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה. ההסמכה תתבצע עבור הדגם הספציפי של במת ההרמה ותבוצע ע"י מדריך בעל ניסיון של שנה לפחות בהפעלת הבמה.
לאחר ביצוע ההסמכה נדרש המפעיל לקבל כתב מינוי עבור הבמה.

לסיכום, כאשר עובדה בגובה על במת הרמה ניידת מקבל לראשונה את הסמכתו, עליו לקבלה ממדריך מוסמך ואין באפשרותו להעביר את ההסמכה לאחר. הסמכת העבודה על במת ההרמה ניתנת לעובד עבור הדגם הספציפי עליו הוא הוסמך ואינה כוללת את שאר הדגמים. בסיום ההסמכה ינתן לעובד כתב מינוי ע"י המדריך המוסמך.

לאחר שהעובד הוסמך להפעיל דגם מסויים של במת הרמה, ההסמכה אינה מוגבלת בזמן.

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן! או צור קשר 03-9190194

דגשי בטיחות בגובה

בעת השימוש בבמה, יש להקפיד ולשמור על הנחיות הבטיחות שנקבעו ע"י היצרן, אין להעמיס משקל הגבוה מעומס ההרמה המותר לבמת ההרמה. אין להשתמש באמצעי הגבהה נוספים על משטח העבודה כגון סולמות, כיסאות, פיגומים וכו'.

יש לתחום ולשלט את אזור העבודה למנוע תנועת אנשים וכלי רכב באזור זה. אין לעבוד על במה בתנאי מזג אויר קשים (רוח חזקה, גשם שוטף שלג או ברד) וכמובן יש לשמור מרחק בטיחות מקווי חשמל.

בעת הפעלת במת ההרמה, קיימת חובת הימצאות אדם נוסף על הקרקע אשר יהיה בקשר עין עם העובד בגובה ויוכל לסייע לו. חובה על העובד הנוסף להיות מיומן בהפעלת הבמה בחרום ולדעת כיצד להזיק עזרה ולסייע במקרה הצורך, אין חובה על העובד הנוסף להיות בעל הסמכה לעבודה בגובה.

מעבר בטיחותי מבמת ההרמה למבנה אחר

בעת מעבר מבמת ההרמה למשטח עבודה אחר יש לבצע את הפעולות הבאות:

(א) יש לוודא כי המעבר נעשה לעמדת העבודה יציבה ומקובעת כראוי.

(ב) משטח העבודה בבבמת ההרמה צמוד לעמדת העבודה ולא נעשית בו כל תזוזה;

(ג) העובד יודיע לצופה הנמצא במפלס הקרקע כי בכוונתו לעבור מבמת ההרמה למשטח העבודה ואז מערכת מניעת הנפילה של העובד תנותק מנקודת העיגון בבמת ההרמה.

(ד) העובד יתחבר לאמצעי קשירה אחר במערכת בלימת נפילה, המותקן באופן יציב ובטוח בעמדת העבודה אליו הוא מעניין לעבור, בטרם יעבור לעמדת העבודה;

כלומר, לא יתקיים מצב בו העובד יהיה קשור באותה עת גם לבמת ההרמה וגם לעמדת העבודה אליה הוא מעוניין לעבור.

(ה) המיתקן יישאר בעמדתו ללא תנועה עד להתרחקות העובד בגובה למרחק של 2 מטרים ממנו, ובהיעדר מרחק כאמור, למרחק המרבי האפשרי ממנו;

(ו) המיתקן יוזז מעמדת העבודה בזהירות מרבית ולאחר שננקטו כל האמצעים למניעת פגיעה בעובד;

שימוש ב – 6 צעדים אלו מאפשר מעבר בטוח ממתקן לעמדת העבודה ושמירה על בטיחות בגובה.

פטור משימוש ברתמת בטיחות בעת עבודה על במת הרמה ניידת

תקנת עבודה בגובה מאפשרת לעובד בגובה פטור משימוש ברתמת בטיחות ובמערכת אבטחה לעבודה בגובה בשני הסיטואציות הבאות:

א. עובדים העוסקים בטיפול בעצים לרבות גדיד תמרים, כאשר משטח העבודה של במת ההרמה חובק את גזע העץ, רשאים שלא לעבוד עם רתמת בטיחות ואף רשאים לטפס על ענפי העץ העץ שמעל משטח במת ההרמה לגובה של עד 2 מטרים מעל משטח במת ההרמה.

ב. כאשר עובדים במחסן בין מדפים קבועים כאשר המבנה סגור ומתקן ההרמה נמצא על קרקע מפוסלת ויציבה כאשר לעובד גישה נוחה ללא צורך בהטיית הגוף מחוץ למשטח העבודה. סיטואציה זו רלונטית באיחוד לעובדים בגובה באמצעות מאספת הזמנות.

חשוב לציין כי נושא הבטיחות בגובה על במות הרמה ניידות דומה ואף זהה לנושא בטיחות בגובה בעבודה על פיגום תלוי ממוכן.

 

מעוניין בקורס עבודה בגובה? לחץ כאן

במבצע! ערכת עבודה בגובה המיועדת לעבודה על במות הרמה

 

מעוניין ברכישת במת הרמה?

צור קשר בטלפון 03-9190194 ונשמח לעזור

 

 

Technorati Tags: , , , , , , , , ,


דופן הרמה הידראולית – רמפה למשאית

עבודה באמצעות דופן הרמה הידראולית

עבודה באמצעות דופן הרמה הידראולית

דופן הרמה הידראולית 

דופן הידראולית – רמפה, מותקנת בחלקו האחורי של משטח הטעינה של המשאית ומיועדת להעמסת עגלות ומשטחים. הששימוש בדופן הרמה הידראולית למשאית איננו נופל תחת הגדרת עבודה בגובה בהתאם לתקנות העבודה בגובה ולכן איננו דורש שימוש בציוד מגן אישי, הדרכה וכו'.
עם זאת, עקב הסיכון הקיים והנפילות המתרחשות לעיתים בעת השימוש באביזר זה, חשוב להכיר את כללי העבודה והבטיחות הנכונים בעת שימוש בדופן הרמה הידראולית.
דפנות הרמה הידראוליות

מעוניין ברכישת רמפה למשאית?

צור קשר בטלפון 03-9190194 ונשמח לעזור

 

אילו דפנות הרמה ניתן להתקין בשיראל ועל ידי מי?

דפנות ההרמה ההידראוליות המשווקות בישראל נדרשות להיות בעלות אישורCE וכן לעמוד בדרישות התקן האירופי EN 1756-1. הדפנות בארץ מקורן מבלגיה, איטליה וגרמניה (דפנות של חברת דאוטל)
הדפנות נדרשו להיות מותקנות על גבי המשאית או הרכב באמצעות מורשה מטעם משרד התחבורה.

עומס עבודה בטוח להעמסה על גבי דופן הרמה הידראולית

עומס העבודה הבטוח המצויין על גבי הדופן הנו העומס המירבי המותר להעמסה במרכז כובד (בד"כ מדובר במרכז כובד של 600 מ"מ, אך יתכן ומדובר גם ב 750 מ"מ או 1000 מ"מ), דופן ההרמה תוגדר בהתאם לעומס המרבי אותו ביכולתה להעמיס.
רבות נהגים טועים לחשוב כי העומס הנו לטעינה בלבד אך למעשה מדובר הן על טעינה והן לפריקה של מטען.
חשוב להדגיש כי העומס המותר להעמסה על גבי דופן הרמה  הידראולית יורד ככל שמרכז הכובד של המטען רחוק יותר מציר הדופן.

מרכז כובד דופן הרמה הידראולית

מרכז כובד דופן הרמה הידראולית

הוראות בטיחות לעבודה עם דופן הרמה הידראולית

1. אין לנסוע עם המשאית כאשר דופן ההרמה פתוחה.
2. אין להעמיס על דופן ההרמה משקל העולה על עומס העבודה המותר.
3. יש לוודא כי המטען המועמס או המורד יציב ואיננו חורג ממימדי דופן ההרמה.
4. יש לדאוג לפיזור אחיד של המטען סביב מרכז הכובד של דופן ההרמה.
5. אין להכניס חפצים ו/או איברי גוף לשטח שבין דופן ההרמה לבין ארגז המשאית
6. אין להיכנס לשטח העבודה על דופן ההרמה
7. יש לשמור על קשר עין רציף עם המטען הנמצא על גבי דופן ההמרה
8. יש להימנע מהטעיה של הדופן כאשר הדופן מועמסת במטען
9. חל איסור להשתמש בדופן ההרמה לצורך "גשר" עבור מלגזה
10. במידה ומתגלת תקלה בדופן ההרמה יש לעצור את העבודה עד לתיקון התקלה

רמפה למשאית מבית דאוטל גרמניה

רמפה למשאית מבית דאוטל גרמניה, לרכישה לחץ כאן!

בדיקה באמצעות בודק מוסמך

דופן הרמה הידראולית הנה מכונת הרמה כמוגדר בחוק ולכן מחייבת בדיקה באמצעות בודק מוסמך אחת ל 14 חודשים. במהלך ביצוע בדיקה שנתית למשאית (טסט) חובה כי אישור הבודק המוסמך יהיה בתוקף.

 

אורות מהבהבים לדופן הרמה הידראולית

החל משנת 2015, קובעת תקנה 370 ג' כי קיימת חובה על כל בעל משאית אשר מותקנת בה רמפה (דופן הידראולית) להתקין על גבי דופן הרמה פנסים מהבהבים:

"התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית

370 ג (א) ברכב מסוג N2 ו-N3 בעל דופן הרמה הידראולית אחורית, יותקנו בכל צד של הדופן, בחלק הפנימי במרחק שלא יעלה על 20 ס"מ מקצות הדופן שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום, אשר ייראו למרחק של 100 מטרים.

(ב) לא יפעיל אדם דופן הרמה הידראולית ברכב מסוג N2 ו-N3 אלא אם מותקנים עליה פנסים כאמור בתקנת משנה (א) ובטרם ידליקם"

מבצע התקנת פנסים מהבהבים לרמפה


במת זרוע הרמה מפרקית לגובה של 16 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie Z-45 RT 16 227 1.83 0.76 6600
Jlg 450 AJ 15.72 230 1.83 0.76 7420
Haulotte HA 16 PX 16 230 1.8 0.8 6950

 

במת זרוע הרמה מפרקית לגובה של 18 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie Z-51 RT 17.6 227 1.83 0.76 7200
Jlg 540 AJ 17.81 230 1.83 0.76 7650

 

במת זרוע הרמה מפרקית לגובה של 20 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie Z-60 20.4 227 2.44 0.9 10200
Jlg 600 AJ 20.46 230 1.83 0.76 10830

 

במת זרוע הרמה מפרקית לגובה של 26 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie Z-80 25.7 227 2.44 0.9 17000
Jlg 800 AJ 26.38 230 2.44 0.91 15600

במת זרוע הרמה מפרקית מעל לגובה של 40 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie Z-135 RT 43.15 272 2.44 0.9 20400
Jlg 1250 AJP 40.3 230 2.44 0.91 18450

במות זרוע ישרה

במת זרוע הרמה ישרה לגובה של 22 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie S-65 21.8 227 2.4 0.9 10000
Jlg 660 SJ 22.31 230 1.83 0.76 13115

 

 במת זרוע הרמה ישרה לגובה של 28 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie S-85 27.9 227 2.4 0.9 17200
Jlg 860 SJ 28.2 230 2.44 0.91 17200

 

 במת זרוע הרמה ישרה לגובה מעל 38 מטר – דיזל

יצרן דגם גובה עבודה (מטר) כושר הרמה (ק"ג) אורך תא עבודה (מטר) רוחב תא עבודה (מטר) משקל עצמי (ק"ג)
Genie S-125 40.15 227 2.4 0.9 20000
Jlg 1200 SJP 38.5 230 2.44 0.91 18450


בהתאם תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), במת הרמה הנה מתקן הרמה, יש לבצע לבמת הרמה בדיקת מהנדס בודק (בודק מוסמך) באחד מהאפשרויות הבאות:

במת הרמה או זרוע הרמה אשר מבצעת את עבודתה באתרי בניה יש לבצע את בדיקת בודק מוסמך כל 6 חודשים לפחות.

במת הרמה או זרוע הרמה אשר אינה משמשת לעבודה באתרי בניה יש לבצע בדיקת בודק מוסמך אחד ל 14 חודשים לפחות.

בעת עבודה על במת הרמה יש להשתמש במערכת אבטחה לעבודה בגובה מסוג מניעת נפילה.

עובד בגובה על במת הרמה נדרש להיות בעל אישור עבודה בגובה בתוקף כאשר עבר קורס עבודה בגובה על במת הרמה ניידת. בנוסף על הנוהג על במת הרמה להיות בעל הסמכה וקבלת טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה

מעוניין בהשכרה או רכישה של במת הרמה?

צור קשר בטלפון 9190194 – 03 ונשמח לעזור

 

 


Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


כללי עבודה בגובה בעת שימוש במנוף להעמסה עצמית

כללי בטיחות לעבודה בגובה בעת שימוש במנוף להעמסה עצמית

בהתאם ללתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) משנת 1992, נדרש כל עגורנאי לעבור הסמכה בהתאם לסוג העגורן בו הוא עתיד להשתמש

מהו עגרן להעמסה עצמית – משאית מנוף?

משאית מנוף

משאית מנוף

 

עגורן (מנוף) להעמסה עצמת הנו כלי עבודה נפוץ ליעיל לביצוע עבודות שונות. זהו מנוף זרוע עצמאי המותקן על כלי רכב (בד"כ משאית)

ומיועד בעיקר להעמסת מטענים על הרכב ולפריקתם מהרכב. בנוסף, העגורן יכול לשמש גם להרמת סל הרמה לעבודה בגובה.

מהי ההסמכה הנדרשת להפעלת עגורן להעמסה עצמית (משאית מנוף)?

תעודת מפעיל מנוף

דוג' לתעודת מפעיל מנוף מחו"ל

על מנת להיות מוסמך להפעיל עגורן להעמסה עצמית חובה על המפעיל להיות מעל גיל 18, לעבור בדיקה של רופא תעסוקתי אשר מאשר כי הוא כשיר בריאותית להיות מפעיל עגורן להעמסה עצמית.  כמו כן, נדרש להציג אישור של ניסיון מעשי בהפעלת עגורן להעמסה עצמית, בהדרכת עגורנאי מומסך,  בהיקף של שבועיים עבודה (80 שעות).

ההסמכה עבור עגורן להעמסה עצמית (מנוף על משאית) מתבצעת ב"רשות הסמכה" אשר קיבל אישור לכך ממשרד התמ"ת. בסיום הקורס, יש צורך לעבור מבחן עיוני ומעשי בהצלחה.

לאחר העמידה במבחן העיוני והמעשי, ההסמכה הניתן הנה עבור עבודה כעגורנאי במנוף להעמסה עצמית וכן הסמכה כאתת.

 

האם נדרש לחדש את הרשיון כל תקופה?

כן, יש צורך לחדש את הרשיון אחת לשנתיים. החידוש נעשה באמצעות חתימה על טופס הו העגורנאי מצהיר שאין שינוי במצב בריאותו וכמובן נדרש לשלשם ל"רשות ההסמכה" אגרת חידוש רשיון.

במידה ולא חודש הרשיון במועד, עד 3 שנים ממועד תחילת הרשיון נדרש מבחן מעשי חוזר. עד 5 שנים ממועד תחילת הרשיון נדרש מבחן עיוני ומעשי, מעבר לכך, נדרש קורס חוזר.

הוראות בטיחות בעת עבודה בגובה עם מנוף

1. הפעלת המנוף תתבצע רק ע"י עגורנאי מוסמך בעל תעודה תקפה לאותו סוג מנוף (או תחת הדרכה של עגורנאי מוסמך)

2. חובה להעזר באתת / מכןן כאשר העגורנאי לא ניתן לראות את המטען או העונקל של המנוף. האתת נדרש להיות בקשר עין עם המטען, להכיר את סימני האיתות (במידה ואין אתת מומסך, אזי יש לתאם סימנים מוסכמים בין העגורנאי לבין במכוון) ולסייע לעגורנאי בכיוון המטען ליעד.

3. חל איסור להעמיס מטען העולה על ע.ע.ב. (עומס עבודה בטוח) לו מיועד המנוף ואביזרי ההרמה.

4. יש לוודא כי השטח פנוי מאנשים וממכשולים.

5. על המנוף להיות תקין, חובה לבצע בדיקת תקינות טרם תחילת העבודה. המנוף נדרש לעבור בדיקת בודק מוסמך אחת ל 14 חודשים לפחות.

6. יש להתשמש רק באביזרי הרמה תקניים ותקינים אשר עבור בדיקה לפני השימוש וכן נבדקו ע"י בודק מומסמך אחת לחצי שנה לפחות.

7. אין לעמוד מתחת לזרוע ההרמה או למטען.

8. יש למקם את העונקל מעל מרכז הכובד של המטען.

9. בעת שימוש במענבים, יש לוודא כי זית הראש קטנה מזיות של 120 מעלות.

10. וודא שהמיצבים מוצבים על קרקע מוצקה. במידת הצורך, יש להשתמש במפזרי עומס להקטנת הלחץ על המשטח / קרקע.

11. יש תמיד לפתוח את המיצבים של המנוף במלואם, בשני צידי המשאית (גם אם מעלים ומורידים מטען רק בצד אחד של המשאית).

12. מקם את המשאית קרוב ככל הניתן למטען על מנת לבצע הרמה קצרה ככל הניתן.

12. אין להשאיר מטען תלוי ללא השגחה.

13. אין לגרור מטען באמצעות המנוף או לעקור גופים באמצעותו.

סל על מנוף

מנוף סל

14. יש לזכור כי בעת הרמת אדם באמצעות סל הרמה, על סל ההרמה לעבור בדיקה לפני השימוש וכן לעבור בדיקת בודק מוסמך אחת לחצי שנה לפחות. בנוסף, העובד בגובה נדרש להיות בעל הסמכה לעבודה בגובה באמצעות סלים להרמת אדם ולהיות מאובטח במערכת למניעת נפילה המחוברת לנקודת עיגון תקנית בסל ההרמה.

 

שמירת מרחק מקו מתח

מתח נמוך עד 22,000 וולט – 2 מטר

מתח גבוה עד 33,000 וולט – 3 מטר

מתח עליון עד 160,000 וולט – 5 מטר

מתח עליון עד 400,000 וולט – 6.5 מטר

Technorati Tags: , , , ,


פסק דין בתביעת עובד את מעבידו בשל נפילה מגובה

פסק דין בתביעת עובד את מעבידו בשל נפילה מגובה

במהלך קורס עבודה בגובה נשאלים הרבה שאלות בקשר לאחריות המעביד ואחריות העובד בגובה. ובעצם כל עובד בגובה רוצה לדעת מה יקרה אם חס וחלילה תתרחש תאונה, מי אחראי? מי ישלם את המחיר? האם יפסקו לזכות העובד שנפל פיצויים? האם כתוצאה מקורס העבודה בגובה האחריות הנה על העובד ולא על המעביד?

לאחרונה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי שם תבע מרכיב חלונות ואלומיניום את המעביד לאחר שנפגע כתוצאה מנפילה מגובה. בפסק הדין הטיל בית המשפט אחריות על התאונה על המעביד אשר לא דאג לבטיחות בגובה של העובד ולא פעל בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה. אך בנוסף, מצא בית המשפט כי גם העובד שנפל ונפגע כתוצאה מנפילה מגובה היה גם הוא אשם בתאונה ("אשם תורם").

תאור המקרה:

התקנת חלוןמימי השבוע הגיע העובד לדירה בקומה השלישית אשר בהליכי שיפוץ שם התבקש לפרק משקוף כיס חיצוני, שאליו נכנס תריס. לרוע מזלו, במהלך העבודה הוא איבד שליטה וצנח מגובה שלוש קומות. כתוצאה מהנפילה נגרמו לו חבלות רבות בעיקר בגבו אשר הובילו לניתוחים, סבל, מוגבלות פיסית ופסיכולוגית ועוד. המקרה הוכר כתאונת עבודה והביטוח הלאומי אישר לפועל תגמולים. העובד הגיש תביעה נזיקית כנגד מספר גורמים אשר אחראים לטענתו לפצות אותו בגין התאונה, בין השאר הגיש תביעה כנגד המעביד בטענה כי המעביד לא הדריך אותו כראוי ולא סיפק לו אמצעי בטיחות.

טענת העובד הייתה כי התבקש על ידי המעביד לפרק ולהחזיר למפעל חלון ומשקוף שהותקן יום קודם לכן במטבח. כאשר ביקש מהמעביד כי יבוא אתו השיב לו המעביד כי אין אפשרות לשלוח מישהו שיסייע וכי עליו לבצע את העבודה לבדו. בלית ברירה הגיע העובד לדירה לבדו כדי לפרק את החלון והמשקוף. שטיפס על ארונות המטבח שהיו בגובה של כמטר מהרצפה והתחיל לפרק את החלון והמשקוף. הוא שחרר את הברגים וגירד את הסיליקון מסביב למשקוף. לאחר שראה שהחלון אינו יוצא ממקומו הוא נדנד ודחף אותו כלפי חוץ בתקווה שישתחרר ממקומו כיוון שלא ניתן היה לדחוף ולמשוך את החלון כלפי פנים הדירה בשל גודלו. תוך כדי פירוק המשקוף, ובזמן שהמשקוף התנתק ככל הנראה ממקומו, הוא איבד לפתע שליטה ושיווי משקל וצנח דרך החלון עם המשקוף ארצה. בתשובה לשאלה מדוע ביצע את העבודה אם חשב שהיא מסוכנת הוא השיב כי רצה לרצות את בעל הבית כדי שלא יגיד לו "לך הביתה". הוא הוסיף כי ביקש מהמעביד שישלח עמו עובד נוסף אך המעביד אמר שאין, עוד אמר העובד כי לא ביקש רתמת עבודה בגובה או ציוד מגן משום שמקובל להיעזר בפועל שתופס ולא להיקשר.

המעביד טען מנגד שהתאונה ארעה באשמתו הבלעדית של העובד. המעביד טען שאין לו כל אחריות לתאונה, שכן עובד סביר לא היה צריך להיפגע או ליפול.
לטענתו, לתובע ניסיון בביצוע העבודה, והוא אף לא יידע אותו בדבר הצורך בעזרה טרם תחילת העבודה ולכן איננו אחראי על התאונה ולמעשה מי שאחראי באופן בלעדי לנפילה הנו העובד שלא פעל כנדרש ולא ביקש עזרה באם היה צורך בעזרה כזו.

אחריות העובד והמעביד לתאונת עבודה בגובה

בית המשפט קבע שמירב האחריות מוטל על המעביד (90%) וכי לתובע אשם תורם של 10% "החלק הארי של האחריות מוטל על המעביד כמי שיצר את הסיכון, הורה לתובע לבצע עבודה מסוכנת מבלי להעמיד לרשותו אמצעי מיגון או עזרה ומבלי להדריכו כנדרש". בית המשפט קבע כי כאשר המעביד שולח עובד לבצע עבודה מסוכנת, בעמידה מול חלון פתוח בקומה השלישית, מבלי שיש לו מקום בטוח לעמוד בו – עליו לדאוג לבטיחותו "מצב שבו נשלח התובע לבצע עבודה כזו לבד, מבלי שמישהו אוחז בו או לחלופין מבלי שננקטים אמצעים למנוע את נפילתו, מקים כלפיו אחריות".
בנוסף קבע בית המשפט מרבית האחריות הוטלה על המעסיק, שכן הוא זה שיצר את הסיכון כשלא העמיד לרשות התובע אמצעי מיגון, עזרה והדרכה (הכוללת קורס עבודה בגובה).
באשר לחלקו של העובד, נפסק כי גם אם ניתן להבין את הפחד שלו מפיטורין, הוא התרשל שכן ידע היטב שמדובר בעבודה מסוכנת, ובכל זאת נמנע מלהסתייע בפועל נוסף שהיה בדירה או מלנקוט יוזמה לשימוש באמצעי בטיחות.

לקריאת פסק הדין

בהתרחשות תאונת עבודה עומדת בפני הנפגע האפשרות להגיש תביעה הן לביטוח הלאומי והן תביעה נזיקית כנגד המעסיק (זאת בהנחה שתאונת העבודה נובעת מרשלנותו של המעסיק). מומלץ כי את הטיפול בתביעות יעשה על ידי עורך דין דיני עבודה אשר בקי ויכול לסייע בתביעות אלו. חשיבות הסתייעות בעורך דין מקצועי הנה בכך שינחה את נפגע תאונת העבודה בנוגע למסמכים שעליו להציג, הראיות שעליו לתעד, אופן הטיפול הנכון בתיק, והוא שיוכל להעריך את הצלחת סיכויי התביעה לאחר שמיעת פרטי המקרה. 

Technorati Tags: , , , , ,


תערוכת אייפאקס 2014 (2014 Apex show) אמסטרדם, הולנד

תערוכת אייפאקס 2014 Apex show

תערוכת אייפאקס 2014 (Apex show)  יוצאת לדרך בין ה 24 ל – 26  ליוני 2014, במרכז הירידים RAI באמסטרדם הולנד ( Amsterdam RAI Exhibition Centre).

התערוכה מציגה מגוון ציוד מתחום ההרמה (עבודה בגובה) והשינוע כולל ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) , במות הרמה, פיגומים וכדומה.

תערוכת איפקס השמינית עתידה להיות גדולה ומרהיבה יותר מאי פעם בעבר. התערוכה נערכת לראשונה במיקום חדש באמסטרדם (ולא מאסטריכט) ליד שדה התעופה סחיפול כך שהדבר יקל על המבקרים הרבים הצפויים להגיע.

התערוכה תכלול שטח מקורה של 11,000 מ"ר ושטח חיצוני גדול יותר מאשר אי פעם בעבר בגודל של 10,000 מ"ר.

 

תערוכת אייפקס

Apex show

 

התערוכה תערך לראשונה בחודש יוני (ולא בחודש ספטמבר כפי שהיה נהוג בעבר) כאשר במקביל לתערוכה יערכו 2 אירועים:

האחד הנו נתערוכה הבינלאומית להשכרות (International Rental Exhibition (IRE)

האחר הנו הכנס השנתי של האיגוד האירופאי להשכרה European Rental Association

בתערוכה יציגו יצרניות מובילות מכל העולם הכוללים את ארה"ב ואירופה וכן יצרניות ציוד הרמה מסין.

ברשימה ניתן למצוא את היצרנים המובילים הכוללים את:

Genie, JLG,  Manitou, Palfinger, Bronto ורבים אחרים

מיקום: אמסטרדם, הולנד – מרכז הירידים RAI (ליד שדה התעופה סחיפול)

תאריך פתיחה: 24/6/2014

תאריך סיום: 26/6/2014

שעות פתיחה: משעה 09:30 ועד השעה 18:00

טלפון:  271566 547  (0) 31 +

פקס: 261238 547 (0) 31 +

אתר באינטרנט: http://www.apexshow.com

רישום כמבקר: https://registration.n200.com/survey/2xloop8t8abxm

דואר אלקטרוני: marleen@ipi-bv.nl

רשימת מציגים: http://www.apexshow.com/pages/Exhibitorlist.asp

הזמנת מלון: http://www.apexshow.com/pages/hotelbookings.asp

הזמנת טיסות: http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_klm-globalmeetings_com.htm?eid=19442AF

מיקום: http://www.apexshow.com/pages/location.asp

מידע על מרכז הכנסים:  http://www.apexshow.com/pages/AmsterdamRAI.asp

Technorati Tags: ,


עבודה בגובה באמצעות סולם קבוע

עבודה בגובה באמצעות סולמות קבועים

הכלי הנפוץ ביותר בו נעשה שימוש בעת ביצוע עבודה בגובה הנו סולם.

בהתאם למידע אותה פרסמה סולמות חגית, בישראל נמכרים כ 50,000 סולמות חדשים בכל שנה. תקנת עבודה בגובה מחייבת כל עובד בגובה באמצעות סולם לעבור קורס עבודה בגובה.

באופן כללי ניתן לחלק את סוגי הסולמות הקיימים לשתי קבוצות עיקריות, האחת, סולמות נייידים (עליהם ניתן להרחיב את הקריאה במאמר "בטיחות בגובה – עבודה בגובה על סולם") כגון: סולמות עץ, סולם אלומיניום, סולם ג, סולם a וכו' המשמשים לעבודה בגובה וחייבים לעמוד בתקן הישראלי לסולמות ת"י 1847 המקביל לתקן האירופי En131 והאחרת הנה סולמות קבועים.

סולם קבוע לעבודה בגובה

טיפוס על סולם קבוע עם עכבר מסילה

במאמר זה נתמקד בקבוצה השניה של הסולמות הקבועים.

סולם קבוע הנו סולם אשר לא ניתן לניוד, מחובר באופן קבוע ללא יכולת תזוזה. דוגמאות לסולם קבוע ניתן למצוא למחביר כך סולם קבוע שנמצא על מגדלי מים, סולם על עמודי חשמל, סולם על שלטי חוצות, סולם המשמש לטיפוס בעגורנים וכו'.

החשש או הקושי הקיים בעת שימוש בסולם קבוע הנו שהסולם נמצא בחזקתו של אחר (תקנת עבודה בגובה מתיחסת למחזיק הסולם בשם "תופס המפעל") והוא שנדרש לדאוג לתפקודו התקין. אם נפשט את החשש אזי כיוון שסולם קבוע נמצא חשוף לתנאים חיצוניים (הרבה פעמים הסולם נמצא בחוץ בכל תקופות השנה או נמצא במפעל שיש בו חומרים כימיים שעלולים לפגוע בסולם וכו') יצכן שבעת השימוש בסולם הסולם אינו חזק ויציב דיו לשימוש (מקרה דומה הראה בעת התמוטטות סל על ילד שנתלה עליו).

 

תקנת עבודה בגובה קובעת מהם הדרישות מתופס המפעל ביחס לסולם קבוע:

א. הסולם יהיה מתאים ליעודו וטיב חלקיו והחיבורים יהיו בחוזק נאות. 

ב. הסולם מקובע באופן יציב למבנה כך שלא יקרוס או יתנתק מן המבנה.

ג. את החיבור הקבועים למבנה, החלקים, מבנה הסולם יאשר מהנדס אזרחי רשום.

ד. הגישה לסולם תהייה למורשים בלבד.

ה. סולם קבוע שגובהו מעל 6 מטר או סולם קבוע בעל כלוב מגן שגובהו מעל 10 מטר חובה שיהיה מצוייד בקו עיגון קשיח (קו חיים קבוע על הסולם).

סולם קבוע מעל כיפת זכוכית (גג שביר)

סולם קבוע מעל כיפת זכוכית (גג שביר)

אחריות העובד על סולם קבוע:

א. לעבור קורס עבודה בגובה בתחום עבודה בגובה על סולם. להיות בעל אישור עבודה בגובה בתוקף.

ב. לבדוק את הסולם בטרם השימוש.

ג. להשתמש בציוד מגן אישי הכולל מערכת אבטחה מסוג בלימת נפילה.

פטור משימוש במערכת אבטחה לעושים שימוש בסולם קבוע:

א. שימוש בסולם קבוע שגובהו אינו עולה על 4.5 מטר לביצוע ממושכות או מאומצות (פטור עבודות קלות או זמניות) או שאינן צריכות הטיית הגוף מחוץ למסגרת הסולם.

ב. טיפוס שמטרתו הבלעדית הנו מעבר בין מפלסים שונים:

1. שימוש בסולם קבוע שגובהו עד 6 מטר למעבר בין מפלסים

2. שימוש בסולם קבוע עם כלוב מגן שגובהו עד 10 מטר למעבר בין מפלסים

ג. סולם קבוע ללא כלוב מגן שכל 6 מטר ישנם משטחי מנוחה הצמודים לסולם ומגודרים מ – 3 הצדדים, עם מכסים הנסגרים לאחר המעבר דרכם או שקטעי הסולם הסמוכים לא יצרו רצף אנכי (כלומר, שלא ניתן יהיה ליפול את כל הסולמות ברצץ אלא מקסימום מקטע של 6 מטר).

סולם קבוע עם משטחי מנוחה

סולם קבוע עם משטחי מנוחה

ד. סולם קבוע עם כלוב מגן שכל 10 מטר ישנם משטחי מנוחה הצמודים לסולם ומגודרים מ – 3 הצדדים, עם מכסים הנסגרים לאחר המעבר דרכם או שקטעי הסולם הסמוכים לא יצרו רצף אנכי (כלומר, שלא ניתן יהיה ליפול את כל הסולמות ברצץ אלא מקסימום מקטע של 10 מטר).

 

סולם קבוע עם משטחי מנוחה המוצב בתוך עגורן צריח

 

 

Technorati Tags: , , ,


תאונות עבודה בגובה (קטלניות) בישראל – בטיחות בגובה 2012

תאונות עבודה בגובה (קטלניות) בישראל – בטיחות בגובה 2012

כבל שנה, גם השנה פרסם ממונה העבודה הראשי במשרד התמ"ת נתונים אודות תאונות העבודה הקטלניות אשר התרחשו במהלך השנה החולפת (שנת 2012). מנתונים אלו עולה כי המצב בו תחום תאונות עבודה בגובה גובה חיים יותר מכל תחום עבודה אחר נמשך.

בשנת 2012 אומנם חלה ירידה קלה במספר ההרוגים כתוצאה מנפילה מגובה מאשר בשנת 2011 (24 הרוגים בשנת 2012 לעומת 27 בשנת 2011), אך נפילה מגובה יחד עם נפילת חפץ מגובה (סיכונים הקיימים לעובד בגובה) כוללים כ- 40 עובדים שנהרגו
מסך כללי של 60 עובדים אשר קיפחו את  חייהם במהלך 2012 כתוצאה מתאונות עבודה. נתון זה משקף כמות של כ 66% מכלל התאונות הקטלניות בשנת 2012.

הממוצע החמש שנתי של תאונות קטלניות כתוצאה מנפילה מגובה עומד על 20.8 הרוגים. השנה נמשכת מגמת עליה בתחום זה והממוצע השנתי גבוה ב 6% מאשר הממוצע החמש שנתי.

ממוצע 5 שנתי לתאונות עבודה בגובה

ממוצע חמש שנתי של תאונות עבודה קטלניות לפי סוג התאונה

ענף הבניה הנו הענף המסוכן ביותר מבין ענפי התעסוקה הקיימים, בו נהרגו בשנת 2012, 31 עובדים. מרבית העובדים שנהרגו בענף זה (18 עובדים) נהרגו כתוצאה מנפילה מגובה.

תאונות אופייניות בענף הבניה הנן נפילה מפיגומים, נפילה מגגות, נפילה מסולמות, נפילה מסככות, נפילה מפתחי תאורה בגגות ונפילה לפיר פתוח.

 

אחוזי תמותה בענף הבניה בשת 2012 בחתך גורם המוות

אחוזי תמותה בענף הבניה בשנת 2012 בחתך גורם המוות

 בהתאם לניתוח נתוני ההרוגים עולה כי עיקר ההרוגים בענף הבניה הנם פועלים זרים ועובדי שטחים אשר מהווים 67.7% מכלל הנפגעים בענף זה.

בענף התעשיה חל גידול במספר תאונות העבודה ועומד על 19 הרוגים המהווים עליה של 36% מן הממוצע החמש שנתי שעמד בשנת 2011 על 14 הרוגים (מגמה זו של עליה בכמות ההרוגים בענף התעשיה נמשכת מזה מספר שנים).

מספר ההרוגים כתוצאה מנפילה מגובה או כתוצאה מנפילת עצם, מכה מעצם כלשהו בענף התעשיה הנו כ – 9 עובדים כלומר, למעלה ממחצית העובדים שנהרגו בתחום העשיה קשורים בדרך זו או אחרת לתאונות עבודה בגובה.

אחוזי תמותה בתעשיה בחתך גורם המוות 2012

אחוזי תמותה בתעשיה בחתך גורם המוות 2012

לסיכום, טבלה זו מסכמת את נתוני ההרוגים בתאונות עבודה קטלניות החל משנת 1996 ועד 2012, ניתן לראות את החלק המשמעותי אשר תחום העבודה בגובה הכולל הן נפילה מגובה והן נפילת חפץ מגובה. מדובר על סך של למעלה מ 50% מכלל תאונות העבודה הקטלניות

טבלת תאונות קטלניות בחתך מהות הפגיעה

טבלת תאונות קטלניות בחתך מהות הפגיעה

 

לחיזוק התופעה העולה מהנתונים המוצגים ניתן לצפות בכתבה אשר הוצגה בערוץ 23 בתוכנית "וואקום" בהנחיית גל גבאי מציגה את המצב הקיים בתחום הבניה ואת שכיחות תאונות העבודה, בדגש על תאונות עבודה בגובה, הקיימות בו מזווית אישית.

Technorati Tags: , , ,


תערוכת באומה 2013 (2013 Bauma) מינכן, גרמניה

תערוכת באומה 2013 Bauma

תערוכת באומה 2013 (Bauma) יוצאת לדרך בין ה 15 ל – 21 לאפריל 2013, במרכז הירידים החדש במינכן גרמניה.

תערכות באומה נערכת אחת ל 3 שנים, בתערוכת באומה  Bauma 2013, מציגים למעלה מ 3,300 חברות מלמעלה מ 54 ארצות מסביב לגלובוס.

תערוכת באומה הנה התערוכה הגדולה ביותר בעולם בתחומי:  ציוד מכני הנדסי, ציוד תשתיות, ציוד למכרות, ציוד בניה עבודה ועוד.

בתערוכה מוצגים כל החידושים הקיימים בתחומים אלו כולל דגמים ומוצרים אשר טרם נחשפו לקהל הרחב.

 

תערוכת באומה 2013 Bauma

תערוכת באומה 2013 Bauma

 

שטח התערוכה משתרע על כ 555,000 מטר רבוע כוללת שטחים מקורים ושטחים פתוחים. במהלך 7 ימי התערוכה עתידים לפקוד את התערוכה כ 500,000 איש מרחבי העולם. התערוכה נחשבת לתערוכה הגדולה בעולם לא רק בתחומה אלא בכלל.

בתערוכה מוקדש חלק נכבד לתחום העבודה בגובה ומצגים בה דרך קבע מיטב היצרנים לציוד עבודה בגובה הכולל:

במות הרמה, מנופים, יצרני פיגומים, פיגומים ממוכן, מוצרי שינוע ועוד'. בנוסף, גם מתחום הבטיחות בעבודה בגובה ישנם נציגים שונים המציגים את ציוד בטיחות כגון רתמות עבודה בגובה, רשתות הגנה בפני נפילה ועוד.

בתערוכה מתקיימים הדגמות בשטחים נרחבים כולל הדגמות בטיחות של ארגון הבטיחות העולמי לציוד גישה –  (The International Powered Access Federation (IPAF.

 

 

מיקום: מינכן, גרמניה –  מרכז הירידים הבינלאומי של מינכן

תאריך פתיחה: 15/4/2013 

תאריך סיום: 21/4/2013  

טלפון: (+49 89) 9 49 -1 13 48

פקס: (+49 89) 9 49 -1 13 49

אתר באינטרנט: http://www.bauma.de/en

כרטיסים: http://www.bauma.de/en/besucher_1/ticket_kaufen/ticket_kaufen.php

דואר אלקטרוני: info@bauma.de

חומר למבקר:  http://www.bauma.de/media/mastercontent/2013/webseite/files_1/pdf_1/besucherprospekt/besucherprospekt_bauma13_e_26580972.pdf

הוראות הגעה:  http://www.bauma.de/en/anreise/anreise_1.php

 


Technorati Tags: , , , , , , , ,


טופס מינוי למפעיל במת הרמה

טופס הפעלת במת הרמה בעת ביצוע עבודה בגובה

במת הרמה ניידתבעת ביצוע עבודה בגובה באמצעות במת הרמה נדרש העובד בגובה לעבור קורס עבודה בגובה ולהיות מוסמך לעבודה מעל במות הרמה ניידות.

לעיתים מעוניין העובד על במת ההרמה גם להפעיל את המת ההרמה, לנוע באמצעותה, לעלות ולרדת וכו'.

בהתאם תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992, נקבע כי במת הרמה הנה מתקן הרמה ולפיכך כל הנוהג על מתקן ההרמה נדרש להיות מוסמך לעבודה על מתקן ההרמה.

בארץ קיים מגוון רחב של במות הרמה להשכרה במספר חברות העוסקות בתחום השכרת במות הרמה.

 

בתוספת החמישית לתקנה קיים טופס אשר כולל את הפרטים הבאים:

א. פרטי הממנה שהנו בד"כ הבעלים של במת ההרמה או אדם מוסמך מטעמו.

ב. פרטי במת ההרמה, כולל שם היצרן ודגם.

ג. שמו של המפעיל המיועד כלומר, שמו של העובד בגובה אשר עומד להפעיל את במת ההרמה.

בנוסף, נדרש מפעיל במתת ההרמה להיות בעל רשיון נהיגה 01 (טרקטור) לפחות.

טופס מינוי מפעיל במת הרמה

טופס מינוי מפעיל במת המרה

לחץ להורדת טופס מינוי מפעיל במת הרמה

הסמכה להפעלת במת הרמה על ידי מדריך מוסמך

על מנת שאדם יהיה רשאי למנות אחר להפעלת מכונת הרמה עליו לקבל מינוי שכזה מעת בעלי במת ההרמה ובנוסף, עליו להיות מנוסה (עם נסיון של שנה לפחות) בהפעלת במת ההרמה.

בפועל, מרבית במות ההרמה לעבודה בגובה הנם בבעלות חברות השכרה. לפיכך, הממנה הנו חברת ההשכרה באמצעות שלוחה אשר הנו, בד"כ, נהג המובילית אשר מוביל את במת ההרמה לאתר. במידה ונהג המובילית איננו מנוסה ומוסמך ניתן לבקש מחברת ההשכרה שישלחו אחר אשר ידריך וימנה.

מומלץ כי כל מי שמעוניין להפעיל את במת ההרמה יגיע ויקבל הדרכה בעת מסירת במת ההרמה ע"י המוביל ויקבל הדרכה ממנו כיוון שאין באפשרות עובד אחד להסמיך עובד אחר אלא אם אותו עובד הנו מדריך מוסמך מטעם הבעלים של במת ההרמה.

עבודה בגובה על במת הרמה ללא צורך בהסמכה

כלומר, במידה והעובד בגובה רוצה רק לעלות על במת ההרמה בעוד אדם אחר שהוסמך לכך יפעיל את במת ההרמה, באפשרותו לעשות, רק במידה ויש ברשותו אישור עבודה בגובה על במות הרמה, ללא צורך בהסמכה אך אם ברצונו גם להפעיל את במת ההרמה עליו לקבל הסמכה.

לסיכום, על מנת לנהוג ולהפעיל במת ההרמה נדרש העובד בגובה להיות מוסמך בעבודה בגובה בתחום במות הרמה ובנוסף, עליו להיות מוסמך לעבודה על הדגם הספציפי עליו בכוונתו לעבוד, זאת בהתאם לטופס הקבוע בתוספת החמישית לתקנה.

מכאן, כאשר מוזמנת במה הרמה מכל אחת מהחברות המובילות בשוק כגון: קבוצת הרצנו מנופים, אמיר במות הרמה, רום במות הרמה או מנופי אבי חשוב לבקש את מוביל הבמה להדריל ולהסמיך את העובדים באתר במידה ואיננו יודע או יכול להסמיך, יש להתקשר לחברת ההשכרה ולבקש שישלח מדריך מוסמך מטעמם.

לחץ כאן לקריאה נוספת על בטיחות בגובה בעת שימוש בבמת הרמה


הרשמה לקורס עבודה בגובה

 

 

Technorati Tags: , , , , , , ,


קורס עבודה בגובה – מחיר

קורס עבודה בגובה – מהו המחיר שיש לשלם?

ביצוע קורס עבודה בגובה נובע הן מתוך החובה הקבוע בתקנות עבודה בגובה והן מתוך ההבנה כי עבודה בגובה הנה אחת העבודות המסוכנות ביותר הקיימות.
תקנת עבודה בגובה, המסדירה את נושא הכשרת עובדים והכשרת מדריכים לעבודה לעבודה בגובה פורסמה בשנת 2007 ונכנסה לתוקף בנובמבר 2008 ומחייבת כל אדם מהבצע עבודה בגובה.

קורס עבודה בגובה - מחירתקנת עבודה בגובה מחייבת כל עובד גובה לעבור קורס עבודה בגובה, התקנה מטילה אחריות הן על העובד, הן על המעביד ואף על הגורם אשר העבודה מתבצעת בחצרו (לדוג': בעל המפעל בו נעשית עבודה בגובה באמצעות קבלן חיצוני). לכן, מצבים בהם נדרש העובד להציג את תעודה כי עבר קורס עבודה בגובה כתנאי לעבודה באתר מסוים נעשים נפוצים יותר ויותר.
כלומר, ישנם הרבה מצבים בהם ללא ביצוע קורס עבודה בגובה לא ניתן לבצע את העבודה כיוון שלא מאושר לעובד לעבוד באתר העבודה דבר שעלול לפגוע ולסכן עסקאות (שלא לדבר על הבעיה הביטוחית והחוקים אשר העדר תעודת עבודה בגובה יוצרת).

כמו כן, קיומם של ממוני בטיחות (חובה לכל מפעל בו מועסקים 50 עובדים ויותר) שם דגש נוסף על נושא הבטיחות ותורם גם כן להגדלת כמות במודרכים בקורסי עבודה בגובה.

השאלה הנשאלת הנה מהו המחיר הנכון לשלם עבור קורס עבודה בגובה ומהם השאלות המרכזיות שיש לבחון בעת הזמנת קורס עבודה בגובה

עם השנים הוכשרו יותר ויותר מדריכים לעבודה בגובה וההיצע גדל, דבר ההופך את קורס העבודה בגובה להיות נגיש יותר עבור העובדים בגובה ובמחירים נוחים והוגנים.

אין חובה לבצע את ההדרכה אצל חברות גדולות תחום אשר בד"כ לוקחות מחירים יקרים יותר (כיוון שנדרשות לממן את ההוצאות הרבות שלהן), ניתן לבצע את ההדרכה אצל גורמים פרטיים בעלי הסמכה אשר בד"כ ידרשו מחיר נמוך יותר. בנוסף, אין חובה לבצע את רענון קורס העבודה בגובה אצל אותו גורם אשר העביר את ההדרכה הראשונית וניתן בהחלט לבצע את הרענון אצל מדריך אחר.

הסמכה על ידי מדריך מוסמך לתחומים אשר בהם נדרשת ההדרכה

חשוב מאוד להקפיד כי כאשר מבצעים הדרכת עבודה בגובה, המדריך הנו מדריך מוסמך מטעם משרד המסחר והתעשיה אשר רשאי להדריך בתחומים הרלוונטיים לעובד וברשותו ציוד מתאים לביצוע הדרכה. כך לדוג' חשוב כי מדריך אשר מדריך את העובד בביצוע עבודה במקום מוקף יהיה מוסמך לתחום וברשותו הידע והציוד לביצוע הדרכה (רתמה, קסדה, קננת וכו').

כמה עובדים ניתן להדריך ביחד?

בהתאם להנחיות משרד התמ"ת בנושא עבודה בגובה, מדריך עבודה בגובה יכול לבצע הדרכה מעשית לקבוצה המונה 10 מודרכים או פחות, במידה וישנם יותר מ- 10 מודרכים נדרש מדריך נוסף לסייע.
היתרון בפניה למוסד הדרכה המקיים הדרכות קבועות הנו שגם יחיד המבקש לבצע הדרכת עבודה בגובה יכול להשתבץ להדרכה כחלק מקבוצה המאורגנת ע"י המקום בו הוא עתיד לעבור הדרכה. במידה ומדובר בקבוצה של עובדים ניתן לבקש לקבל הנחת כמות עבור הקבוצה. מברור בשוק, מקובל כי עלות הדרכה של קבוצה בת 10 אנשים נעה בין 2250 ש"ח – 2500 ש"ח, בהתאם לנושאים בהם מועברת ההדרכה. הדרכה לעובד בודד עולה כמובן קצת יותר.

התחומים בהם מבצעים קורס עבודה בגובה

חשוב לשים דגש כי אין צורך לבצע הדרכה בתחומים בהם אין העובד עוסק רק על מנת להיות מוסמך תחום מסויים "על כל צרה שלא תבוא". יש לבצע את ההדרכה בצחומים בהם העובד עוסק מן הטעמים הבאים:
1. הנחיית משרד התמ"ת מחייבת להדריך עובד בתחומי העבודה בגובה בהם הוא עוסק
2. אם העובד מבצע הדרכה בתחומים בהם הוא אינו מתעסק, ואם בכל זאת ידרש לבצע עבודה בתחום החדש, סביר שלא יזכור את דגשי הבטיחות והוראות התקנה בתחום זה.
3. אנחנו בבטיחות בגובה, מאפשרים לכל עובד לבצע "השלמות" הדרכה בתחומים שבהם לא ביצע הכשרה בעת ביצוע קורס עבודה בגובה. כלומר, במידה ועובד שאינו עובד על במות הרמה ניידות לא עבר הסמכה בתחום ולאחר תקופה מחליט שנדרש לעשות השלמה בתחום באפשרותו לבצע השלמה בתחום ללא עלות נוספת.
4. כאשר מבצעים הסמכה בפחות תחומים ישנה השפעה על משך ההדרכה וכמובן על מחיר קורס עבודה בגובה.

 

עבודה בגובה באמצעות סל הרמה על מנוף להעמסה עצמית

עבודה בגובה באמצעות סל הרמה על מנוף להעמסה עצמית

 

מיקום ביצוע קורס עבודה בגובה

לאור ריבוי המדריכים בתחום קיימת נגישות רבה לכל חלקי הארץ ולא קיים אזור בו לא ניתן למצוא מדריך עבודה בגובה. לעיתים ניתן לבצע את ההדרכה במקום העבודה או באתר ההדרכה של מוסג מאורגן ומסודר. מתוך ניסיון, על מנת לקבל חווית למידה יעילה רצוי ומומלץ לבצע את ההדרכה אצל המדריך. הדבר נובע מכך שבמקום מוסדר קיים כל הציוד להדרכה הן מבחינת התנאים הלימודיים והן מכיוון שיש במקום את כל הציוד הנדרש לתרגול מעשי של החומר הנלמד כאשר באתר עבודה בד"כ אין "אווירה לימודית" ובד"כ הדבר אותו מעוניין העובד לעשות הנו ללכת הביתה כמה שיותר מהר.

להזמנת קורס עבודה בגובה לחץ כאן! או ב 03-9190194

ביצוע קורס עבודה בגובה אצל חברה מוסדרת או אצל "חאפר"

כמו בכל תחום, גם בתחום העבודה בגובה ישנם גורמים מקצועיים וישנם אלו שאינם מקצועיים. היות ופערי המחירים אינם גבוהים מומלץ לעשות "שיעורי בית" ולבחור לבצע קורס עבודה בגובה במקום מוסדר, מאורגן שיש ברשותו את כל אביזרי ההדרכה הנדרשים, עם מדריכים מוסמכים, כיתת הדרכה מסודרת וכמובן עם כל הציוד הנדרש כגון: ציוד מגן אישי, במת הרמה (אם צריך), סולם וכו'. ההגיון פשוט ביותר, היות והעובד כבר מבצע את קורס העבודה בגובה שעולה כסף ואיננו בחינם אזי יש להפיק את המירב מהקורס ומחווית הלמידה ולא "להעביר את הזמן כי חייבים". מחיר קורס עבודה בגובה הנו חזות הכל.

 

תרגול עבודה בגובה על במת הרמה תרגול עבודה בגובה על במת הרמה

האם ניתן לבצע "השלמות" לקורס

לא תמיד כאשר מבצעים את ההדרכה העובד יודע את כל הנושאים בהם הוא נדרש לעבור קורס עבודה בגובה. לפעמים, לאחר תקופה, העובד מגלה כי נדרש לבצע הסמכה גם בנושאים נוספים שלא עבר בהם הכשרה במקור. חשוב לבדוק האם במקום בוא אתם מבצעים קורס עבודה בגובה ישנה אפשרות לבצע "השלמה" לנושאים נוספים ואם כן, מהי התדירות בה ניתן לבצע השלמה? ומהי העלות של תוספת שכזו במועד מאוחר יותר? בנוסף, כאשר מבצעים הכשרה כקבוצה, לעיתים אחד מהעובדים לא יכול להגיע או שנאלץ ללכת. כיצד אותו עובד יבצע את ההשלמה? נציין כי אנחנו בבטיחות בגובה מאפשרים לבצע תוספת שכזו ללא עלות בכל מועד מאוחר בו העובד יבחר ומכיוון שאנו מעבירים מספר גבוה של הדרכות במהלך החודש תמיד ניתן למצוא מועד ולשלב את ההדרכה הנוספת במועד שיתאים לעובד.

שפת ביצוע קורס עבודה בגובה וחומר עזר

קורס עבודה בגובה הנו קורס בטיחות, לכן חשוב כי העובדים יבינו את שפת המדריך. חשוב מאוד לבדוק ולוודא כי ההדרכה מבוצעת בשפתו של העובד. בנוסף, חשוב לבדוק האם מחולק חומר עזר (כגון פנקסי כיס, חוברות וכו') המאפשר לעובד לשמור את המידע שלמד יחד איתו כך שלא ישכח אותו עד לביצוע הרענון.

אופן ביצוע התשלום

גם בעת הזמנת קורס עבודה בגובה ניתן לבקש הנחה במחיר הקורס עבור תשלום מזומן או לבקש לפרוס את התשלום למספר תשלומים.

 

מחיר ביצוע רענון עבודה בגובה

תוקפו של קורס עבודה בגובה הנו עד שנתיים ממועד ביצועו. לאחר שנתיים, כל שנתיים, יש לבצע קורס רענון עבודה בגובה. היקף רענון עבודה בגובה הנו כמחצית מהיקף הקורס המקורי לעבודה בגובה ונועד לרענן את הנושאים אשר בהם הוסמך העובד לעבודה בגובה. כיוון שהיקף ביצוע הרענון קצר יותר גם עלותו נמוכה יותר. בד"כ עלותו לעובד בודד הנו 200 שקלים, כאשר מדובר בקבוצה גדולה של מספר רב של עובדים ניתן להתמכח ולהשיג מחיר זול אף יותר. כמובן שיש לקחת בחשבון את כל הפרמטרים הרלוונטים אשר הוזכרו ביחס לביצוע קורס עבודה בגובה.


הרשמה לקורס עבודה בגובה

 

Technorati Tags: , , , ,


 • רוצה להיות עם היד על הדופק ?

  RSS

  הרשם ל עדכוני ה - RSS של בטיחות בגובה ותוכל לקבל חדשות, מאמרים וטיפים בנושא בטיחות ועבודה בגובה ישירות לדואר האלקטרוני שלך !
  הכנס את כתובת הדואר שלך בתיבה הבאה :
  מתקשה בהרשמה לעדכונים ? - למד איך להרשם לעדכונים מאתר בטיחות בגובה.
 • כל הזכויות שמורות © 2012 עבודה בגובה.
  בטיחות בגובה located at 511/67 Huynh Van Banh , Ho Chi Minh, VN . Reviewed by 11 customers rated: 4 / 5